Eğitim Öğretim – Girne Koleji Prestij Kampüsü

Eğitim Öğretim‘’Eğitim ihtiyaca yönelik bir yama olmamalı’’

Prestij Koleji olarak yüksek kaliteli uluslararası eğitim anlayışıyla hazırladığımız lise eğitim müfredatımız öğrencilerimize üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için zamanı etkili biçimde kullanarak kendilerine en uygun çalışma yöntem ve tekniklerini geliştirebilmeleri adına rehberlik ederken, akademik yönelimleri doğrultusunda yeni öğrenme alanları sağlayıp başarılarını destekler ve öğrencilerimizi bireysel yeteneklerini geliştiren, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yaşam boyu öğrenmeyi arzulayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Bu perspektifte 21.yy eğitim anlayışının olmazsa olmaz bir parçası olan dil konusunda da, özellikle İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetişmek önceliğimizdir. Küreselleşen dünyada uluslararası bir dil haline gelen İngilizcenin yanında sosyal, akademik ve iş hayatında daha başarılı olmak adına ikinci bir yabancı dil bilmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu amaçla okulumuzda öğrencilerimize Fransızca, İspanyolca, Almanca dillerinden bir tanesinde ikinci yabancı dil olarak kendini ifade etme becerisine sahip olurlar.

Eğer ortada öğrenme yoksa eğitimde yoktur.

Üniversite hazırlıkta ve kolej eğitiminde uzman kadromuzla oluşturduğumuz Tam Öğrenme temelli eğitim anlayışımızla «okuduğunu anlama» ve «dili kullanma gücü» gibi tüm öğrenmelerde gerekli olan genel bilişsel giriş davranışları geliştirilir. Duyuşsal giriş özelliklerini öğretme-öğrenme sürecinde olumlu duruma getirmek için her öğrencinin bireysel hızına uygun olarak çeşitli öğretme-öğrenme yolları ile akademik başarısı desteklenir.

Öğrencilerimizin kişiliklerine uygun alanları seçmeleri, kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi yapabilmeleri için çeşitli envanterler uygulayıp, gözlemler yaparak gelişimsel takipleri sağlanır. Öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek geri bildirimlerde bulunulur. Her bir öğrencimize uyguladığımız Holland Kariyer Testi ile kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri ve kimlik karmaşasını aşarak özgüvenlerini kazanmalarına rehberlik edilir.

Okulumuz bünyesinde bulunan çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eğitsel kol ve kulüpler öğrencilerimize doğru iletişim kurma, sorumluluk alma, duyarlılık, girişimcilik, proje hazırlama gibi alanlarda gelişmeler göstermelerinde destek olur.

Öğrencilerimizin hata yapma özgürlüklerine saygı duyuyoruz.

who-we-are-freedom-road