İngilizce Dil Eğitimi – Girne Koleji Prestij Kampüsü

İngilizce Dil Eğitimi


İngilizce programımızın amacı, İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Prestij Koleji Anadolu Lisesinde; 9. sınıftan başlayarak, İngilizce dersleri içerisinde öğrencilerimizin 12. sınıfın sonunda CEFR’e (Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı’na) göre C1 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları, uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarında başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda 11. Sınıftan başlayarak özellikle IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık amaçlı çalışmalar uygulanmakta ve bu sınavın gerektirdiği bilgi ve beceriler üzerinde durulmaktadır. Dil sınıflarımızda ise yine ÖSYM Dil Sınavına hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.
650-words-free

GIN (Global Issues Network)

Bir GIN projesi, lise öğrencileri tarafından küresel meseleleri ele almak ve iş birliği içinde bu meseleleri çözmek için yerel olarak çalışmayı gerektirir. GIN öğrenci ekipleri, kendilerini tanımladıkları toplum içinde diyalog ve araştırma yoluyla GIN projeleri geliştirir. Bu projeler daha sonrasında uluslararası konferanslarda sunulur.

EYP (European Youth Parliament)

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP), parlamento ortamında güncel konuları tartışmak için Avrupa'nın dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiren benzersiz bir eğitim programıdır. EYP bağımsız bir programdır. Binlerce genç insanın gönüllü olarak aktif olduğu, Avrupa’da bulunan 40 dernek ve kuruluştan oluşan bir ağı içermektedir. Prestij Lisesi’nde öğrencilerimiz bu çalışmalara katılarak kurdukları kulüpler aracılığı ile projeler üretirler.