Kurucumuzun Mesajı – Girne Koleji Prestij Kampüsü

Kurucumuzun Mesajı


İlhami YILDIZ
Özgeçmişi
Tüm süreçleri, küreselleşme olgusunun belirlediği yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Bu olgunun kaçınılmaz sonucu olarak da yepyeni bir insan tipiyle karşılaşıyoruz. Sadece kendi coğrafyası ve onun sorunlarıyla ilgilenen bireyler zamanla yerini; kendi kültürünü benimsemiş, ahlaklı; fakat dünyanın sorunları konusunda da sorumluluk alan, farklı kültür ve düşünce biçimleriyle de uyumlu, esneklik becerisine sahip profillere bırakıyor. Bu bağlamda eğitim sistemimizi, küreselleşmenin yüzeyselliğine teslim etmeden yerellikle evrensellik arasında denge kurmuş insan tipi yetiştirmek için kurmalıyız.

Prestij Koleji, eğitim sistemini dünya vatandaşı yetiştirmek üzerine kurmuştur. Bu da dünyanın her yerinde geçerli akademik ve sosyal açıdan donanımlı bireyler yetiştirmeyi zorunlu kılıyor. Prestij Koleji'nde ana sınıfından itibaren başlayan eğitim programlarımız, uluslararası geçerliliğe sahip eğitim programları ile ülkemizin kendi kültürüne özgü geliştirilen eğitim müfredatları harmanlanarak oluşturulmuştur. Prestij Koleji'nde öğrencilerimize çift dilli eğitimin yanı sıra yaşam becerileri ile donanmasına olanak sağlayan çok yönlü bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, demokratik ve laik cumhuriyetimize sahip çıkan, sosyal sorumluluk duygusu yüksek, özgüven sahibi, eleştirel bakabilen, sanattan spora, dijital teknolojiden iletişime, müzikten dansa her alanda dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Sevgili öğrenciler, değerli veliler,
Önünüzde çok sayıda seçenek ve imkân bulunmaktadır. Okul seçiminiz, geleceğinizi derinden etkileyecek bir karardır. Sizleri, geleceğin insanları olarak yetiştirecek en iyi öğretim kadrosunu, en son teknolojilere sahip laboratuarlarla buluşturan öncü bir okulda eğitim almaya davet ediyorum. Sevgilerimle,

Psikolog İlhami YILDIZ