Öğrenci Kulüpleri 2 – Girne Koleji Prestij Kampüsü

Öğrenci Kulüplerimiz
Robotik Kodlama Kulübü STEM+A

 
STEM+A ise Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım ve Mekatronik mühendisliklerini içerir), Mathematics (Matematik) ve Art (Tasarım)'dan oluşan çok fonksiyonelli bir bilimin kısa adıdır.
Robotik kodlama kulübümüzde öğrencilerimiz, STEM+A eğitimine yönelik programlanabilir robotlarla tasarım ve kodlamaya giriş yapıyor. Öğrencilerimiz bilgisayar ile program yazıp yazdıkları bilgisayar kodunu robota aktarıp akıllı makineler yapmayı öğreniyorlar.

Robotik Kodlama Kulübümüzün Amaçları:

 • Öğrencilerimizin problemi anlama ve çözme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünme gücünü geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin sonuç çıkarma ve bilgiyi yeni durumlara uygulama becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri çalışmalarını sergilemeleri için imkân ve olanaklar sağlamak,
 • Öğrencilerimizin sosyal hayatlarında kendisiyle barışık, sağlıklı ve pozitif yaşam sürmelerine katkı sağlamak,
 • Kulüp üyeleri arasında bir ekip ruhu oluşturup takım çalışması disiplinini aşılamak,
 • Eğitim amaçlı kurslar düzenlemek,
 • Ulusal yarışmalarda okulumuzu temsil etmek.Satranç Kulübü

 
Prestij Koleji Satranç Kulübünün amacı satranç seven, bilen, öğrenmek isteyen öğrencilerimizi bir araya getirmektir. Satranç kulübü çeşitli seviyelerde satranç dersleri verirken okul içi turnuvalar da düzenler. Okullar arası turnuvalarda okulumuzu temsil eder.

Satranç Kulübümüzün Amaçları:

 • Satranç kulübümüzün en temel amacı Prestij Koleji öğrencilerine satrancı tanıtmak, öğretmek ve sevdirmek,
 • Okulda çeşitli satranç etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Okulumuzu ulusal satranç turnuvalarında temsil etmek ve tanıtmak,
 • Kulüp üyeleri arasında bir ekip ruhu oluşturup takım çalışması disiplinini aşılamak,
 • Okul içinde satranç turnuvaları düzenlemek.Seramik Kulübü

 
Prestij Koleji öğrencileri seramik kulübünde yaratıcı düşünce güçlerini dışa vurarak çamura renk, şekil ve hayat veriyorlar. Seramik kulübünde alanında uzman seramik öğretmenleri eğitim verir.

Seramik Kulübümüzün Amaçları:

 • Sanatsal yaratıcılığı ve üretkenliği desteklemek,
 • Sanata ve sanat eserlerine saygılı olmayı öğretmek,
 • Öğrencilerimize seramik sanatının temellerini ve inceliklerini öğretmek,
 • Öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri çalışmalarını sergilemeleri için imkân ve olanaklar sağlamak,
 • Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.Sosyal Sorumluluk Kulübü

 
Prestij Koleji ailesi olarak toplumu toplum yapan temel unsurlardan birinin de sosyal yardımlaşma ve toplum yararına sorumluluk alma olduğunu çok iyi biliyoruz. Okulumuz gönüllü faaliyetleriyle topluma sosyal, ekonomik ve çevresel fayda sağlamaktadır. Bu doğrultuda hem kurumsal olarak yürütmekte olduğumuz hem de öğrencilerimizin inisiyatifinde gerçekleştirilen birçok projeye imza atıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Kulübümüzün Amaçları:

 • Öğrencilerimize sosyal etkinliklerin önemini kavratmak,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurum ve kuruluşların ziyaret etmek,
 • Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek,
 • Öğrencilerimize çevresine karşı duyarlı olabilmeyi öğretmek,
 • Öğrencilerimize doğal afetlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavratmak,
 • Öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin engellilerle iletişimde duyarlılıklarını geliştirmek.Tenis Kulübü

 
Tenis kulübümüz her yaştan insanın birlikte yapabileceği nadir spor dallarından biri olan tenis sporunu sevdirmek, tenise ilgi duyan öğrencilerimize ihtiyaç duyacakları eğitimi vermek için kurulmuştur. Tenis dersleri ve çalışmaları okulumuzun tenis kortunda yapılmaktadır.

Tenis Kulübümüzün Amaçları:

 • Öğrencilerimize programlı olma alışkanlığı ve disiplin anlayışı kazandırmak,
 • Öğrencilerimize yılmamayı, sürekli mücadele etmeyi öğretmek,
 • Öğrencilerimizin çevik, dengeli ve esnek vücut yapılarına kavuşmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimize başarılı bir zihin ve beden koordinasyonu kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin fiziksel güçlüklere daha kolay adapte olmalarını sağlamak (rüzgar, güneş gibi),
 • Öğrencilerimizin sosyal hayatlarında kendisiyle barışık, sağlıklı ve pozitif yaşam sürmelerine katkı sağlamak,
 • Eğitim ve öğretim amaçlı kurs imkanı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsil etmekTiyatro Kulübü

 
Okulumuzun tiyatro kulübü tiyatroya ilgi duyan ve yaşamında tiyatro unsurunu ön plana çıkartmayı isteyen öğrencilerimizi bir araya getirmektedir. Öğrencilerimize haftalık düzenli provalarla verilen oyunculuk eğitimleri, sene boyunca devam eden sahne performanslarıyla seyircilerle buluşuyor. Tiyatro kulübümüz çalışmalarını 300 kişilik tiyatro salonunda gerçekleştiriyor.

Tiyatro Kulübümüzün Amaçları:

 • Öğrencilerimizi sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerimize iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimize planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 • Öğrencilerimize okulumuzda kutlanacak belirli günler ve haftalarla birlikte milli bayramlarda, ve diğer etkinliklerde etkili rol vermek,
 • Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmak,
 • Öğrencilerimizin sosyal hayatlarında kendisiyle barışık, sağlıklı ve pozitif yaşam sürmelerine katkı sağlamak.Yelken Kulübü

 
Yelkencilik kulübümüz denizi çok seven, denizle iç içe olmayı seven ve yelkencilik konusunda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir spordur.

Yelken Kulübümüzün Amaçları:

 • Yelken sporu ile öğrencilerimizin özgüven, anı yönetme, takım ruhu, gözlem yapma, stratejik düşünme gibi birçok konuda gelişimini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin sosyal hayatlarında kendisiyle barışık, sağlıklı ve pozitif yaşam sürmelerine katkı sağlamak.Yeni Medya Kulübü

 
Yeni medya kulübümüz gazetecilik, radyo, sinema, televizyon gibi medya öğelerini birbiriyle bütünleşmiş şekilde ele alır. Medyaya ilgi gösteren ve aktif bir şekilde üretim sürecinde bulunmak isteyen öğrencilerimizi bir araya getiren kulübümüz, okulumuzda gerçekleşen etkinlikleri sosyal medyada haber yapma, canlı yayın hazırlama, youtube kananlımız üzerinden çekilen videoları yayınlama gibi görevleri üstlenirler.

Yeni medya Kulübümüzün Amaçları:

 • Senaryo, kısa film ve montaj hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek,
 • Her ay en az bir kez sinema salonunda film gösterimleri düzenlemek,
 • Okulumuza ait web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları yayınlamak.