Ölçme Değerlendirme – Girne Koleji Prestij Kampüsü

Ölçme - Değerlendirme


Okulumuzda Ölçme - Değerlendirme Birimi, eğitim alanındaki bütün değişiklikleri ve yenilikleri izleyerek verdiğimiz eğitiminde kalitemizi ve verimliliğimizi artırarak öğrencilerimizin üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Bu sayede öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz. Her yıl eğitim öğretim yılının ağustos ayında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başlayacaklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapmak üzere “Check-up” sınavımız ile ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, yaz okulu programı hazırlanarak, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik tamamlayıcı çalışmalar yaparız.

Bütün sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla düzenli ve habersiz deneme sınavları yapmaktayız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen alt konular yoklanır, bu kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Prestij Kolejinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları Web Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz (K12net) üzerinden yapılmaktadır. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına öğrenci ve velilerimiz sınavdan birkaç saat sonra K12net üzerinden ulaşılabilir böylece sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize K12net üzerinden gönderdikleri planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibimizi eksiksiz yerine getirip, velilerimizi bilgilendiririz.