Rehberlik ve Danışmanlık – Girne Koleji Prestij Kampüsü

Rehberlik ve Danışmanlık


Rehberliğe Genel Bakış

Öğrencileri başarılı ve mutlu bir hayata hazırlamak… Onların donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanmasına destek olmak için üstünde durulması gereken en önemli kavram “GÜVEN”. Özgüveni destekleyici etkinlikler planlamak Rehberlik Bölümü olarak önceliklerimizdendir. Özgüveni yeterli düzeyde olan bireyin kendisi ve çevresi hakkında farkındalığı artar. Kendi özelliklerinin farkında olan birey, “KİŞİSEL GELİŞİM”e açıktır. Öğrencilerin farkındalıklarını ve becerilerini geliştirecek, kişisel gelişimlerini destekleyecek her türlü desteği sağlamak temel amacımız. Öğrencilerin hızlı değişimine ayak uydurabilmek için, eğitimciler ve ebeveynler de dinamik ve gelişen yetişkinler olmak zorundadır. Doğrudan gençlerle iletişim içinde olan tüm paydaşların Rehberlik programına dahil edilmesi, öğrencilerin okulda ve hayatta başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Onların hayata ve geleceğe hazırlıklı olmaları hep birlikte sağlanabilir.

Hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Rehberlik programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan Rehberlik sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedeflemektedir.

Çalışma Alanlarımız


Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

1. Psiko-Sosyal Gelişim:
Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

 • Özgüven ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme
2. Akademik Gelişim:
Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.

 • Eğitim düzeyini ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitim düzeyini ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme
3. Kariyer Gelişimi:
Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması. Böylelikle;

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme,
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme,
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme,
 • Meslek alanlarına ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla
 • Üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi,
 • Kariyer planlama konusunda bireysel görüşmelerin ve grup görüşmelerinin yapılması,
 • Bireysel veya grupla psikolojik danışmaların yapılması,
 • ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığından Kurtulma Yolları’,“Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, "Üniversite Sınav Sistemi", "Alan ve Meslek Seçimi" gibi konularda bilgilendirme yapılması öğrencilerimizin kariyer gelişimini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalarımızdan birkaçıdır.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili periyodik olarak hem Rehberlik Servisinin hem de Sınıf Rehber Öğretmeninin görüşmeler yapması.
 • Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, Aile içi etkili iletişim, Üniversite Sınav Sistemi, Sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda bilgilendirici seminerler düzenlenmesi gibi çalışmalarımız yıl boyunca sürmektedir.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına yönelik bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı yapmak adına toplantılar yapılması,
 • Akademik veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması,
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (Lise ve Üniversite Sınav Sistemi,Etkili İletişim,Sınıf Hakimiyeti vb. konularda),
 • Gerekli dokümanların (Eğitim-Öğretim alanına dair broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması,

9.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmetleri eğitim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür ve bir ekip çalışmasıdır. Öğrencinin gelişimine hizmet eden herkes (okul yönetimi, öğretmenler ve veliler) ile işbirliği yapılır.Çalışmalarımızda “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır. Yapılan her çalışma bu belirttiğimiz esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 9.sınıf , üniversiteye hazırlığın en önemli olduğu sınıflardan birisidir. Çünkü yeni sistemde "Temel Yetenek Testi (TYT)" soruları ağırlıklı olarak 9. sınıf müfredatından çıkmaktadır. Liselerde 9.sınıf düzeyinde alan ayrımı olmadığı için bu sınıftaki her ders, TYT açısından büyük önem kazanmaktadır. 9.Sınıfa gelen bazı öğrencilerimizde ve bazı velilerde LGS için çok çalışıldığı ve yorgunluk olduğu söylemleri ile 9.sınıf dinlenme yılı gibi düşünülmektedir. Oysa 9.sınıf Yükseköğretime geçişte hayati önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin 11 ve 12.sınıfta eksiklerini hissedip tekrar 9.sınıf dersleri ile uğraşmamalarını ve zaman kaybına uğramamalarını hedefliyoruz. Unutulmamalıdır ki bu durum bazı öğrencilerde yersiz paniklere de yol açmaktadır.LGS için çok çalışmış ve bu çalışmanın karşılığı olarak okulumuza gelmiş sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz şevkimizi ve çalışma tempomuzu kaybetmeden tabiki kendimize de yeterli zamanı ayırarak yola devam edeceğiz.

Okul Olarak 9.Sınıfta Yaptığımız Çalışmalar:


Prestij Kolejine kayıt olan öğrencilerimize öncelikle bazı rehberlik testlerimizi uygularız. Bunlar; Öğrenme Stilleri Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri, Çoklu Zeka Envanteri, Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği. Böylece öğrencimizin kişilik özelliklerini, öğrenme stilini öğrenip, hedeflerini belirliyoruz.Ayrıca sosyal açıdan değerlendirmek adına, Sosyometri, Kimdir Bu? gibi testleri de uygulamaktayız. Bu çalışmalar hem öğrencinin lise öğrenimine başladığı süreçte kendini daha iyi tanımasını hem de gerektiğinde ona destek olmamızı sağlamakta. Bu çalışmaların dışında öğrencilerin durumlarına göre Burdon Dikkat Testi,D 2 Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Stres Düzeyi Ölçeği,Sorun tarama Envanteri, Başarısızlık Nedenleri Envanteri vb.uyguluyoruz.

9.Sınıf Öğrencilerimize Yaptığımız Seminerler:

 • Rehberlik Servisi Nedir? Ne Değildir?
 • Etkili Ders Çalışma Yöntemleri,
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri,
 • Akran Zorbalığı ve Önleme Yolları,
 • Teknoloji Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığından Kurtulma Yolları,
 • Öfke Kontrol Semineri

10.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Rehberlik Hizmetleri

10.Sınıf dönemi 9.sınıfın devamı niteliğindedir.Çünkü eğitim sistemi sarmal bir yapıya sahiptir. 9.sınıfta yapılan başlangıçların sağlıklı bir şekilde 10.sınıfta devam ettirilmesi akademik başarının kesintiye uğramaması için çok önemli.Üniversite sınavının ilk bölümü olan TYT ‘de konular 9 ve 10.sınıftan geldiği için ilk iki yıl çok önem taşımakta. Aynı zamanda öğrencinin kendini daha iyi tanıması ve ne yapıp-yapamayacağını daha net görmesi gereken bir dönemdir.Çünkü bu dönemin sonunda artık öğrencilerimizin hangi alandan üniversiteye hazırlanması gerektiğinin kararını verip seçim yapması gerekir.Dolayısıyla öğrencinin kendini doğru bir şekilde tanıyıp sayısal mı,eşit ağırlık mı, sözel mi,yoksa dilden mi hazırlanması gerektiğinin kararını vermesi, alanını seçmesi zamanıdır. Burada en önemli nokta öğrencinin kendini iyi tanımasıdır.Gelecekte ne yaparsam daha mutlu olurum,hangi alanda çalışmak beni başarıya götürür…gibi soruları sorup kararını bu cevaplar doğrultusunda vermesi isabetli olacaktır.

Biz okul olarak bu noktada yaptığımız testlerle onların hangi alanlara yatkın olduğunu keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Ara sınıfta yeni gelen öğrencileri de göz önünde bulundurarak öncelikle Öğrenme Stilleri Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri, Çoklu Zeka Envanteri, Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği, Sorun Tarama Envanteri, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Öğrenme Stilleri, Sosyometri, Kimdir Bu? gibi testleri de uygulamaktayız. Bunun yanı sıra Meslek Yönelim Envanteri, Holland Meslek Testi uygulamalarıyla da onların alan seçimine yardımcı oluyoruz. Bu çalışmaların dışında öğrencilerin durumlarına göre Burdon Dikkat Testi, D 2 Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Stres Düzeyi Ölçeği vb. uyguluyoruz. Buna ek olarak yıl içerisinde gerek öğrencilere, gerekse velilere Üniversite Sınav Sistemi (TYT-AYT), Meslek ve Alan seçimi seminerleriyle de bilgilendirme yapıyoruz.Bu süreç öğrencinin gelecekte seçeceği meslek adına çok önemli bir süreç olduğu için yeteri kadar bilgi sahibi olduktan sonra tercih yapmalarını çok önemsiyoruz.

Rehberlik Servisi olarak 10.sınıflara yaptığımız seminerler:

 • Etkili Ders Çalışma Yöntemleri,
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri,
 • Akran Zorbalığı ve Önleme Yolları,
 • Teknoloji Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığından Kurtulma Yolları,
 • Öfke Kontrol Semineri,
 • Üniversite Sınav Sistemi (TYT-YKS),
 • Meslek ve Alan Seçim Semineri.

11.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık süreci oldukça uzun ve zorlu bir maratondur. Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil; alan fark etmeksizin, birçok konuyu içinde barındıran üniversiteye giriş sınavı; çok çalışmak kadar düzenli ve doğru zamanlanmış çalışmayı gerektiren bir sınavdır. Sınava yönelik hazırlığın 12. sınıfa sığdırılmaya çalışılması doğru bir taktik değildir. Eksik gördüğümüz konu ve derslerin üzerine daha fazla eğilmemiz için zaman yaratmakta pek çok sıkıntı çıkabilir. Dört yıllık lise müfredatının üstesinden yalnızca 12. sınıfta çalışarak gelinmesi gerçekçi değildir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda sınav hazırlığının daha erken bir dönemde başlamasının sonuçlara olumlu etki edeceği kanaatindeyiz.

Bizler Prestij Eğitim Kurumu olarak bu noktadan hareketle 11.sınıftan itibaren öğrencilerimize üniversite sınavına yönelik planlı bir çalışma programı uygulamaktayız.11.sınıf öğrencilerimiz yıl içerisinde hem 11.sınıf müfredatını işlemekte hem de 9 ve 10.sınıfta görülen konuları tekrar görmekte ve bu konularla ilgili ek kaynaklar çözmekteler. Aynı zamanda 12.sınıflar için her hafta uygulanan TYT ve AYT sınavlarına girmekteler. Böylece 11.sınıftan itibaren çalışma tempolarını artırmaya başlamaktadırlar.

Eğer öğrenci 9 ve 10.sınıfı iyi değerlendirememiş, bazı konuları kaçırmışsa bu konuları 11.sınıfta yeniden dinleyip halledebilme fırsatı yakalıyor.Bu birçok öğrenci için büyük bir avantaj sağlıyor.

11.sınıfta öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak adına "Kariyer Günleri" adı altında çalışmalar yapmaktayız. Çeşitli meslek dallarında alanının başarılı isimlerini okulumuza davet edip meslekleri hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmelerini sağlıyoruz. Konuklarımız hem tecrübelerini paylaşıyor hem de öğrencilerimizin sorularını yanıtlıyor. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin üniversiteler ve bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi alması adına, üniversite gezileri düzenlemekteyiz. Gezilerimiz hem devlet üniversiteleri hem de vakıf üniversitelerini kapsamakta. Bu sayede hem öğrenciler hayallerini süsleyen üniversiteyi bizzat görme ve merak ettiklerini sorma fırsatı yakalarken meslek ve bölüm konusunda kararsız öğrenciler de kararlarını netleştirebilmekteler.

Üniversite gezilerinin öğrenciler üzerinde çok olumlu etkiler oluşturduğunu gözlemlediğimiz için bu konuyu önemsiyoruz. Öğrencilerin eğitimini aksatmayacak şekilde yıl içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Yarıyıl tatilinde 12.sınıflara yönelik uyguladığımız çalışma programının bir benzerini de 11.sınıflara uygulamaktayız. Bir hafta boyunca öğrencilerimize TYT ‘ye yönelik derslerimiz verilmektedir.

Rehberlik Servisi Olarak 11.Sınıflara Yapılan Seminerler:

 • Verimli ders Çalışma Semineri,
 • Üniversite Sınav Sistemi Bilgilendirme Semineri,
 • Teknoloji Bağımlılığı ve Kurtulma Yolları,
 • Üniversite Sınav Sonuçları İstatistiki Bilgilendirme Semineri.

12.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Rehberlik Hizmetleri

12.sınıf öğrencilerimizin üniversite sınavına sistematik bir şekilde hazırlanması ve stres düzeylerini minimum düzeyde tutmak adına çalışmalarımız yaz döneminde başlamaktadır. 12.sınıf öğrencilerinin programı okullar açılmadan 5 hafta önce başlamaktadır.Bu program sayesinde yaz tatilini değerlendirip, okul ders yoğunluğu başlamadan birçok TYT konusunu görüyor , tekrar edip pekiştirme fırsatı buluyorlar.

12. sınıf düzeyindeki öğrencilerimize 9. sınıfta Akademik Benlik Kavramı Ölçeği; 10. sınıfta, Mesleki Olgunluk Ölçeği, Mesleki Yönelim Envanteri, Kendini Değerlendirme Envanteri uygulanmakta. 11. sınıfta ise meslek ve üniversite tanıtımları gerçekleştirilmekte. Bu tanıtımlar, öğretim yılı başında öğrencilerimizin en çok tanımak istedikleri bölümler ve üniversiteler belirlenerek planlanıyor. Ayrıca meslek seçimi konusunda halen kararsızlıklar yaşayan öğrencilerimiz olursa, bu konuda destek olmaya yönelik test ve envanter çalışmaları da yıl içerisinde yeniden yapılmaktadır.Bazı öğrencilerimizin yoğun olarak yaşadıkları kaygı ve dikkat dağınıklığına yönelik de çalışmalar yapılmaktadır.

12.sınıflara eğitim - öğretim yılı içerisinde 12.sınıf müfredatıyla eşzamanlı olarak üniversite sınavına yönelik program da uygulanmakta. Mevcut ders programı içerisine yerleştirilen bu program sayesinde öğrencilerin hem okul çalışmaları hem de üniversite hazırlık çalışmaları uyum içerisinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimize, her hafta sonu TYT ve AYT sınavları uygulamaktayız. Böylece öğrendikleri bilgileri periyodik olarak deneyimleme fırsatı yakalamış oluyorlar. Yarıyıl tatil döneminde de öğrencilerimize yoğunlaştırılmış çalışma programları uygulamaktayız.

Öğrenciler için biraz stresli geçen bu süreçte onların yanında olmak, bu süreci daha sorunsuz geçirmelerini sağlamak adına zaman zaman motivasyon programları da düzenlemekteyiz. Bu konuda tecrübeli kişileri davet ederek öğrencilerimizle paylaşımda bulunmalarını sağlıyoruz.

Sınavlara yakın dönemlerde "Gevşeme Egzersizleri" de yaptığımız çalışmalardan bazıları.

Rehberlik Servisi Olarak 12.Sınıflara Yaptığımız Seminerler:

 • Verimli ders Çalışma Semineri,
 • Üniversite Sınav Sistemi Bilgilendirme Semineri,
 • Teknoloji Bağımlılığı ve Kurtulma Yolları,
 • Üniversite Sınav Sonuçları İstatistiki Bilgilendirme Semineri.
 • Motivasyon Seminerleri,
 • Test Çözme Becerisini Geliştirici Teknikler.