Sağlık – Girne Koleji Prestij Kampüsü

Sağlık


Prestij Koleji sağlık hizmetleri biriminin ana görevi öğrencilerin sağlık durumlarını sürekli izlemektir. Bunun için okulumuzda tam gün hizmet veren hemşire bulunur. Acil durumlara müdahale edebilecek donanıma sahip revirimizde her öğrenci için bilgisayar ortamında kayıt tutulur.

Hemşiremiz;

  • Okul içi kazalarda ve acil durumlarda gerekli ilk yardımı yapar,
  • Düzenli ilaç alması gereken öğrencilerin takibini yapar ve ilaçlarını almaları sağlar,
  • Öğrencilerimizin aşıları, büyüme ve gelişme takipleri yapar, dosyalarına kaydeder,
  • Öğrencilerin revire geliş-gidişleri ve revirde yapılan müdahale bilgisayar ortamında dosyalarına kaydeder,
  • Ciddi sağlık sorunlarında oluştuğunda aile ile iletişim kurarak öğrencimizi hastaneye sevk eder,
  • Her öğrencinin genel sağlık durumu izler ve gereken durumlarda tedavi için tavsiyelerde bulunur.