STEM – A – Girne Koleji Prestij Kampüsü

STEM – A


Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik = Küresel Liderlik Eğitimi

STEM Eğitim Nedir?

STEM; bilim (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (math) anlamına gelir. STEM, öğrencileri bu dört özel disiplinde (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitme fikrine dayanan bir müfredattır. STEM, bu dört disiplini ayrı ayrı alanlar ve konular olarak öğretmek yerine, gerçek dünya uygulamalarına dayanan tutarlı bir öğrenme paradigmasına entegre eder. Bu da STEM'i geleneksel bilim ve matematik eğitiminden ayırır.

STEM eğitimi, genellikle farklı sınıflarda ayrı konular olarak öğretilen kavramları bütünleştirir ve bilginin günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğini gösterir. Bir STEM sınıfındaki bir ders veya ünite, gerçek dünya problemine bir çözüm bulmak etrafında kuruludur ve proje tabanlı çalışmayı gerektirir. STEM'in bir varyasyonu olan STEM-A, sanat ve tasarım için bir "A" (Art) harfi içerir. Yaratıcılık yenilikçiliğin vazgeçilmez bir parçası olduğu için sanatsal tasarım, STEM eğitiminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Pek çok STEM dersi, model oluşturma ve durumları simle etmeyi içerir. İyi bir STEM dersi, öğrencilerin gerçek dünyayı daha iyi anlamasını sağlar. Öğrencilerin eleştirel bakma ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Kaliteli bir STEM programı aşağıdaki avantajları sağlar:

  • Stem motive edici, etkileyici ve gerçek dünyadan esinlenen öğrenmedir.
  • Bilgi, gerçek dünyada olduğu gibi, kavramlar ve konuların sorunsuz şekilde iç içe geçmiş bir şekilde öğretilir.
  • Öğrenciler STEM derslerinde anlamlı ve önemli içerikleri bütünleştirir ve uygularlar. Düşünülen ve öğrenilen her şeyin arkasındaki neden sonuç ilişkisini görürler.
  • Öğrenciler STEM derslerinde kavramları daha derinlemesine ve daha kapsamlı bir şekilde kullanır ve daha iyi anlamaya başlarlar.
  • STEM dersleri her yaş ve bilgi seviyesindeki öğrenciye göre uyarlanabilir. Bir grupta bile çeşitli yetenek seviyelere sahip öğrenciler birlikte çalışabilir ve birlikte öğrenilebilirler.
  • STEM Öğretim yöntemleri; sorgulamaya dayalı, süreç odaklı ve öğrenci merkezlidir.
  • STEM derslerinde takım çalışması, işbirliği ve iletişimin büyük önemi vardır.
  • STEM derslerinde Öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve yenilikçi düşünme özgürlüğüne sahiptir.
  • STEM dersleri öğrencilerin başarısız olduklarında tekrar denemeleri için fırsatlar sağlar ve onların çözüm odaklı bireyler olmalarının önünü açar. Problem çözme yeteneklerini geliştirir.
  • STEM dersleri sınıf stresini azaltmanın mükemmel bir yoludur.